Հաշվապահական ծառայություն

Օրենսդրական

Հաշվապահական ծառայություն

Հաշվապահական հաշվառման, ինչպես նաև Ֆինանսական հաշվետվությունների ճշգրիտ վարումը, բիզնես գործընթացում կարևորագույն գործիքներ են, որոնք ենթադրում են յուրաքանչյուր բիզնեսի առանձնահատկությունների ըմբռնում, գործող բիզնես պրոցեսներին հատուկ ֆինանսական և հարկային հաշվառման համակարգի ներդրում ու վարում, ինչպես նաև օերնսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ ժամանակին իրազեկում և դրանց արդյունավետ կիրառում:

«ՖՐԵԴԱ»-ն Հայաստանում տրամադրում է ինչպես պարբերական հաշվապահական ծառայություններ, այնպես էլ ապահովում է մեկանգամյա առանձնահատուկ խնդիրների լուծում:

Մեր թիմի կողմից հաշվապահական ծառայությունների մատուցումը համակցվում և ամրապնդվում է հարակից ծառայություններով` հարկային և մաքսային հարցերով խորհրդատվություն, աշխատանքային օրենսդրության հարցերով խորհրդատվություն, հաշվապահական հաշվառման վերականգնում, հարկային ստուգումների վարում և անցկացում, ՄՌԿ ծառայությունների մատուցում և այլն։

ՖՐԵԴԱ թիմը կազմված է որակավորված և տարբեր ոլորտներում փորձառություն ունեցող խորհրդատու-հաշվապահներից, ովքեր պատրաստ են մատուցել հաշվապահական հաշվառման ծառայություն՝ Ձեր ընկերության համար՝ անկախ դրա չափերից և գործունեության ոլորտից:

«ՖՐԵԴԱ»-ն ՀՀ-ում տրամադրում է ինչպես պարբերական հաշվապահական ծառայություններ, այնպես էլ ապահովում է մեկանգամյա առանձնահատուկ խնդիրների լուծում: Խորհրդատվության գրանցվելու համար զանգահարել՝ +374 10 256325 հեռախոսահամարով։