Կադրային գործավարություն

Օրենսդրական

Կադրային գործավարություն

2004թ.-ին նոր աշխատանքային օրենսգրքի ընդունումով պետությունը նվազեցրեց իր ազդեցությունը աշխատանքային հարաբերությունների վրա` շեշտը դնելով պայմանագրային հարաբերությունների վրա:

Ի տարբերություն շատ հաշվապահական ընկերությունների մեր հաճախորդների կազմակերպությունների աշխատողների աշխատանքային իրավունքի և փաստաթղթաշրջանառության հետ կապված գործառույթները մեզ մոտ կազմակերպված են առանձին բաժնով, որովհետև հատկապես ներկա սոցիալական բարեփոխումների  պայմաններում աշխատանքային հասարակական հարաբերությունների կարգավորման անհրաժեշտությունն էլ ավելի է բարձրացնում աշխատանքային իրավունքի և օրենսդրության դերն ու նշանակությունը։

Ներկայումս կադրային գործավաներին (աշխատանքային օրենսդրության նորմերի համապատասխան անհատական աշխատանքային հարաբերությունները ձևակերպող մասնագետներին) պարտադրված են ավելի բարձր մասնագիտական պահանջներ քան 5-10 տարի առաջ, որովհետև փաստացի կա ինպես աշխատանքային օրենսդրության պետական վերահսկողության խստացում այնպես էլ աշխատողների կողմից իրենց իրավունքների ավելի բարձր գիտակցում:

Կադրային փաստաթղթաշրջանառությանը  բացի օրենսդրական պահանջ լինելուց ապահովում է գործատուի և աշխատողների միջև հարաբերությունների ծագման փոփոխման և դադարման մասին պայմանավորվածությունների փաստագրումը, ինչը իր հերթին հանդիսանում է աշխատակազմի կառավարման կարևոր գործիքներից մեկը:

Ստորև ներկայացնում ենք կադրային գործավարությանն անհրաշեշտ փաստաթղթերի վարման շրջանակը

Լիարժեք նյութական պատասխանատվության ձևակերպում.

Աշխատանքի էական պայմանների փոփոխման ձևակերպում.

Արտաժամյա և գիշերային աշխատանքի վարձատրության ձևակերպում

Աշխատանքային և քաղիրավական պայմանագրերի կազմում.

Ներքին կարգապահական կանոնների մշակում.

Աշխատանքի (հերթափոխային) ժամանակացույցների կազմում.

Աշխատանքից ազատման գործնթացի ձևակերպում.

Կարգապահական ներգործության միջոցների ձևակերպում.

Ծանր և վնասակար աշխատանքների գնահատում և ձևակերպում.

Արձակուրդների և գործուղումների ձևակերպում.