Դատական պաշտպանություն

Օրենսդրական

Դատական պաշտպանություն

Մենք պատրաստ ենք համակողմանի աջակցություն ցուցաբերել պայմանագրի կողմերի, բիզնես գործընկերների կամ երրորդ անձանց հետ տարբեր հիմքերով առաջացող վիճահարույց իրավիճակների դեպքում։ Հայտնի է, որ վեճի բարեհաջող հանգուցալուծումը կախված է մի շարք բաղկացուցիչ գործոններից՝ սկսած ճիշտ մշակված իրավական դիրքորոշումից (պաշտպանության միջոց, հայցի առարկա, ապացուցային բազա ևն), դատավարական գործողությունների իրականացման պատեհաժամանակությունից (նախազգուշական միջոցառումների ներմուծում, փորձաքննության նշանակման միջնորդություն ևն), դատարանում պրոֆեսիոնալ պահվածքից։ Անկասկած հաջողության կարևորագույն գրավականներից է վեճի հանգուցալուծման գործում ներգրավված իրավաբանի պրոֆեսիոնալիզմն ու որակավորումը։ Հատկապես՝ եթե խոսքը բարդ և բազմադրվագ գործերին է վերաբերում։

Մասնագետների մեր թիմն ունի դատավարական իրավունքի, ինչպես նաև նյութական իրավունքի այլ ոլորտներում (քաղաքացիական, հարկային, աշխատանքային, հողային ևն․)  անհրաժեշտ փորձ և գիտելիք և պատրաստ է մատուցել ծառայությունների ողջ համալիրը հետևյալ տեսակի վեճերի առնչությամբ․ 

Հարկային վեճեր

Վեճեր անշարժ գույքի ոլորտում

Կատարողական բնույթի ընթացակարգի վարում

Վեճերի մինչդատական կարգավորում

Նորմատիվ և ոչ նորմատիվ ակտերի անվավեր ճանաչում

Կորպորատիվ վեճեր

Մենք ձեզ կօգնենք մինչդատական և դատական կարգավորման շրջանակներում ապահովել ձեր շահերի պատշաճ պաշտպանությունը։