Հարկային Խորհրդատվություն

Օրենսդրական

Մենք հարկային խորհրդատվության ծառայություններ ենք մատուցում հետևյալ ուղղություններով.

Խորհրդատվություն հարկման արդիական հարցերի վերաբերյալ: Հարցին պատասխանելիս կհայտնենք սեփական մասնագիտական կարծիքը, ինչպես նաև կվերլուծենք այլընտրանքային կարծիքներ և դատական ու ֆինանսական մարմինների առկա իրավական դիրքորոշումները,

Խորհրդատվություն տրանսֆերտային գնագոյացման կիրառմանը և հարկման միջազգային պայմանագրերին առնչվող հարցերի վերաբերյալ,

Հարկման, վերլուծական ակնարկների և օրենսդրության փոփոխության մասին առաջարկների վերաբերյալ կորպորատիվ կանոնների (չափանիշների) մշակում,

Հարկային հաշվետվության պատրաստման գործընթացում մեթոդաբանական աջակցության տրամադրում:

Խորհրդատվական ծառայություններ ՀՀ-ում գործունեություն ծավալող, վերահսկվող արտասահմանյան ընկերությունների և արտասահմանյան կազմակերպությունների հարկման շուրջ հարցերի վերաբերյալ,

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն և ՀՀ կառավարության առընթեր պետ եկամուտների կոմիտե ներկայացվելիք՝ հարկերի և տուրքերի մասին օրենսդրության կիրառման վերաբերյալ հարցումների կազմում,