Հարկային վեճեր

Օրենսդրական

Հարկային վեճեր

Հարկային վեճեր կարող են ծագել, եթե Ձեզ մոտ պլանավորվում են կամ արդեն իսկ ընթանում են հարկային ստուգումներ, Ձեզ հարկավոր է օգնություն հարկային մարմնի կազմած հաշվետվության մասով առարկություններ պատրաստելու կամ ավելի բարձր հարկային մարմին բողոք ներկայացնելու հարցում, հարկային մարմնի հետ վեճում ծագել է Ձեր շահերը դատարանում ներկայացնելու անհրաժեշտություն:  

Հարկային ոլորտի մեր իրավաբան – խորհրդատուները մասնագիտական ​​աջակցություն կցուցաբերեն հարկային մարմինների հետ դատական կարգով վեճերի կարգավորման բոլոր փուլերում: 

Հաճախորդի շահերի պաշտպանությանն ուղղված ծառայություններ մատուցելիս մենք աշխատում ենք հետևյալ ուղղություններով`

Հարկ վճարողի շահերի ներկայացում հարկային մարմնում

Հարկային մարմինների որոշումների և գործողությունների (անգործության) դեմ բողոքարկում` անհրաժեշտ դատական ​​փաստաթղթերի (հայցեր, հայտարարություններ, միջնորդություններ, բողոքներ, բացատրություններ) նախապատրաստմամբ

Հարկային ստուգման ուղեկցում

Հարկային ստուգման հաշվետվության վերաբերյալ առարկությունների պատրաստում

Բողոքարկում վերադաս հարկային մարմին

Հարկ վճարողի շահերի ներկայացում դատական բոլոր ատյաններում

Մեր ընկերության խորհրդատուների օգնությամբ հնարավոր կլինի ապահովել`

Հարկային ստուգման հետ կապված բոլոր հարցերի արդյունավետ ​​և ժամանակակից մասնագիտական լուծում

Տեսուչների հետ հաղորդակցվելու համար սեփական ռեսուրսների նվազագույն վատնում 

Բիզնեսի անվտանգություն