Կորպորատիվ իրավունք և միաձուլման ու կլանման գործարքների վարում

Օրենսդրական

Կորպորատիվ իրավունք և միաձուլման ու կլանման գործարքների վարում

Միաձուլման և կլանման գործարքներ վարելիս մենք կօգնենք  ձեզ հասկանալ օրենսդրական նրբությունները, մշակել բիզնեսի տնօրինման և կառավարման լավագույն կորպորատիվ սխեման (կառուցվածքը)։ Դա թույլ կտա առավել շահավետ պայմաններով միաձուլման և կլանման գործարքներ  վարելիս իրականանցնել ձեզ հետաքրքրող բիզնեսի հանդեպ կորպորատիվ իրավունքները կամ դուրս գալ այդ բիզնեսից, անվճարունակության կամ սնանկության դեպքում ապահովել մասնակցի (բաժնետիրոջ) իրավունքները, ինչպես նաև պաշտպանել  ձեր բիզնեսի առանցքային կարևորության ակտիվների հանդեպ իրավունքները։

Ձեր առջև դրված հետևյալ խնդիրների դեպքում կարող եք ապավինել մեր մասնագետների համակողմանի իրավական աջակցությանը

Գլխավոր տնօրենի փոխարինման հետ կապված միջոցառումների իրականացում

Արժեթղթերի թողարկում

Կանոնադրական կապիտալի մեծացում

Նոր բիզնեսի ստեղծում

Բիզնեսի վերակազմակերպում

Բիզնեսի ընդլայնում կապիտալում այլ իրավաբանական անձի մասնակցության ճանապարհով

Մենք պատրաստ ենք ծառայություններ մատուցել հետևյալ ուղղություններով․

Կորպորատիվ վեճերի հանգուցալուծում

Անվճարունակություն և սնանկություն

Միաձուլման և կլանման գործարքների կազմում և վարում

Կորպորատիվ կառավարում

Տարբեր իրավակազմակերպչական ձև ունեցող իրավաբանական անձանց ստեղծում, վերակազմակերպում և լուծարում