Ժառանգության իրավունք

Օրենսդրական

Ժառանգության իրավունք

Մենք առաջարկում ենք հետևյալ համալիր ծառայությունները․

Վիճահարույց գործերի հանգուցալուծում, շահերի ներկայացում դատարանում

Ժառանգությանն առնչվող գործերի վաղեմության ժամկետի վերականգնում

Ժառանգության փաստաթղթերի հանձնման գործընթացի վարում

Ժառանգության հարցերով զբաղվող իրավաբանի խորհրդատվություն

Ժառանգության ընդունում

Ժառանգության ձևակերպում

Ժառանգված գույքում ունեցած բաժնի առանձնացում

Ժառանգված գույքում ունեցած պարտադիր բաժնի առանձնացում

Ժառանգությունն ընդունելու փաստի ճանաչում

Կտակի անվավեր ճանաչում

Նոտարի մոտ փաստաթղթերի ձևակերպում

Ժառանգությունից հրաժարվելու վերաբերյալ դիմումի կազմում

Ժառանգությունից հրաժարվելու չեղարկման վիճարկում