Աշխատանքային իրավունք

Օրենսդրական

Աշխատանքային իրավունք

Հայաստանում աշխատող բոլոր ընկերություները կազմում են գործատուների  միավորում, որոնց վրա տարածվում են ՀՀ Աշխատանքային օրենսգրքի նորմերը։ Մեր մասնագետները կատարյալ տիրապետում են աշխատանքային իրավունքի կիրառման առանձնահատկություններին և օժտված են աշխատանքային վեճերի և աշխատակիցների կամ վերահսկող մարմինների հետ առաջացող կոնֆլիկտային իրավիճակների արդյունավետ հանգուցալուծման հմտություններով։

Մենք պատրաստ ենք առաջարկել հետևյալ համալիր ծառայությունները՝

Աշխատանքային հարաբերությունների դադարեցման հետ կապված ընթացակարգերի վարում;

Շահերի ներկայացում։

Կադրային գործավարության աուդիտ;

Կադրային թղթաբանության մշակում;

Աշխատանքային օրենսդրության կիրառման հարցերով խորհրդատվություն;