Գլխավոր հաշվապահի ծառայություն

Օրենսդրական

Գլխավոր հաշվապահի ծառայություն

Մեր ընկերությունը կարող է տրամադրել գլխավոր հաշվապահ, որը կաշխատի պատվիրատուի տարածքում և տեղում կղեկավարի հաշվապահների թիմը:

Նման դեպքերում մեր ընկերությունը նույնպես պատասխանատվություն է կրում՝ համաձայն հաշվապահական ծառայությունների բարձրորակ տրամադրման մասին պայմանագրի:

Տվյալ ծառայությունը պահանջված է մեծ ընկերությունների համար, որոնք 100-ից ավելի անձնանցից բաղկացած աշխատակազմ, ունեն մեծ արտադրական հզորություններ կամ խոշոր մանրածախ ցանց:

Այդ պարագայում արդիական է դառնում անձնակազմում գլխավոր հաշվապահ ունենալ, ով տեղում կկատարի իր պարտականությունները: