Կադրային խորհրդատվություն

Օրենսդրական

Կադրային խորհրդատվություն

Աշխատանքային օրենսդրության անընդմեջ փոփոխվող համակարգում շատ կարևոր է ժամանակին տեղեկացված լինել բոլոր օրենսդրական լրացումներին և փոփոխություններին:

Մենք  տրամադրում են նաև շխատանքային օրենսդրության նորմերի պարզաբանում և կադրային գործավարության փաստաթղթաշրջանառության հետ կապված խնդիրների խորհրդատվություն:

Ինչպես նաև 2006թ.-ից մեր կազմակերպությունը ունենալով մեծ պրակտիկ փորձ տարբեր ոլորտի կազմակերպությունների կադրային գործավարության կազմակերպման մեջ և գերազանց իմանալով աշխատանքային օրենսդրությունը  և նրա փոփոխությունների դինամիկան – կարող ենք նշել, որ  միայն գրագետ կազմակերպված կադրային գործավարությունը կարող է գործատուին զերծ պահել աշխատանքային կոնֆլիկտներից:

Համաձայն գործող Աշխատանքային օրենսդրությանը կներկայացնենք անհրաժեշտ խորհրդատվություն հետևյալ շրջանակում

տարբեր ներքին անհրաժեշտ և ողջամիտ կանոնակարգերի (ընթացակարգերի) մշակում,

Աշխատանքային օրենսդրության փոփոխությունների մասին տեղեկացում

ներքին հերթափոխերի գռաֆիկների կազմում,

հետևել կազմակերպության աշխատողների աշխատանքի ընդունման, ընթացիկ և աշխատանքից ազատման գործընթացների գրագետ (ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությանը համապատասխան) փաստաթղթաշրջանառության գործընթացները,

աշխատանքային օրենսդրության նորմերի պարզաբանում և կադրային գործավարության փաստաթղթաշրջանառության հետ կապված խորհրդատվություն և ձևաթղթերի տրամադրում,

կարգապահական պատասխանատվության փաստաթղթերի կազմում.

Աշխատանքային վեճերի կանխարգելման խորհրդատվություն,

Աշխատանքային վեճերիշուրջ կարգավորման մեխանիզմների առաջարկում.

այն աշխատողների հետ ում աշխատանքը անմիջականորեն կապված է նյութական արժեքների հետ – լիակատար նյութական պայմանագրերի կազմում,

այն աշխատողների հետ ում աշխատանքը անմիջականորեն կապված է գաղտնիք պարունակող տեղեկատվության հետ – գաղտնիության չհրապարակման պայմանագրերի կազմում,

Մեր մասնագետի խորհուրդները և պարզաբանումները կոգնեն Ձեզ նվազեցնել Աշխատանքային օրենդրության իրավախախտումների ռիսկերը:

Մեր համագործակցության շրջանակներում տրված տեղեկատվության գաղտնիությունը երաշխավորում ենք: