Հարկային պլանավորում

Օրենսդրական

Հարկային պլանավորում

Դուք կարող եք օգտվել հարկային պլանավորման մեր ծառայությունից և ստանալ`

Ձեր ընկերության գործունեության ընթացիկ և ապագա հարկային ռիսկերի ամբողջական և համապարփակ վերլուծություն:

Բիզնեսի վերակազմակերպման, ներդրումային և այլ նախագծերի մասնակցելու պարագայում օպտիմալ ընթացակարգի հաշվարկում և պլանավորում `հարկային հետևանքների տեսանկյունից:

Ձեր կողմից ընտրված հարկային հայեցակարգի (հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն և այլ կորպորատիվ կանոնակարգեր – ստանդարտներ) ներդրման համար առաջարկությունների մշակում և աջակցություն:

Ձեր ընկերության  հարկային ծանրաբեռնվածությունը նվազեցնելու և հարկերը օպտիմալացնելու վերաբերյալ  վերլուծություն և առաջարկություններ:  

Այս կամ այն գործարքի հեռանկարների հաշվարկում Ձեր ընկերության հարկային ծանրաբեռնվածության տեսանկյունից, այդ գործարքների իրականացման արդյունքում հնարավոր ռիսկերի որոշում: