Category: Օրենսդրական

Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների և (կամ) մատուցված ծառայությունների համար ստացվող եկամուտների մասով՝ հաշվառման դրամարկղային մեթոդով. «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության...

Read More

Ինչպե՞ս է մեկնաբանվում Երևան քաղաքում գործունեություն ծավալող արտահայտությունը։ Եթե կազմակերպությունը գործունեություն է ծավալու և՛ Երևան քաղաքում, և՛ Երևան քաղաքից դուրս, կիրառելի՞ է արդյոք այս...

Read More