Ո՞ր դեպքում է կազմակերպությունը պարտավոր աշխատակիցների աշխատավարձը վճարել անկանխիկ եղանակով։

0

Երևան քաղաքում գործունեություն ծավալող 10 և ավելի աշխատող ունեցող գործատուն աշխատավարձի վճարումները կատարում է անկանխիկ եղանակով: