Ո՞ր դեպքերում կարող է դուրս գրված հաշվարկային փաստաթուղթը անվավեր ճանաչվել

0

Դուրս գրված հաշվարկային փաստաթուղթը անվավեր է ճանաչվում գործարքի անվավեր ճանաչման դեպքու։ Իսկ Օրենսգրքի կիրառության նպատակով ապրանքի մատակարարման, աշխատանքի կատարման և (կամ) ծառայության մատուցման գործարքը անվավեր է ճանաչվում դատարանի վճռի համաձայն: