ՀԴՄ կտրոնի վրա առանձնացված ԱԱՀ գումարը ենթակա՞ է արդյոք հաշվանցման։

0

Ոչ, հաշվանցման ենթակա են միայն հարկային հաշիվներում առանձնացված ԱԱՀ գումարները՝ ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով