Բեռների միջազգային փոխադրման ծառայությունը ենթակա՞ է արդյոք ԱԱՀ-ով հարկման։

0

Բեռների, փոստի և (կամ) ուղևորների փոխադրման՝ միջազգային տրանսպորտային ծառայությունների մատուցումը հարկվում է ԱԱՀ-ի 0 տոկոս դրույքաչափով։