Առանց փաստաթղթերով հիմնավորման ՀՀ տարածքում և ԼՂՀ գործուղման դեպքում օրապահիկի ի՞նչ չափն է թույլատրվում նվազեցնել համախառն եկամտից։

0

Գործուղման մեջ գտնվելու յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա համար օրապահիկի գծով 12 հազար դրամը չգերազանցող չափը։