Օրենսգրքի փոփոխություն տուգանքների խստացում

ՀՀ հարկային օրենսգրքի փոփոխություն

«Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եվ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքով մի շարք փոփոխություններ են կատարվել օրենսգրքում, մասնավորապես՝ ՀԴՄ տուգանքների, անփաստաթուղթ ապրանքների տուգանքների չափերի փոփոխություն (բարձրացում), գործունեության կասեցման դրույթի վերացում և այլն։ Մանրամասները՝

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=162553