ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից տրված պատասխանը ներքոնշված հարցերի շուրջ

Ինչպե՞ս է մեկնաբանվում Երևան քաղաքում գործունեություն ծավալող արտահայտությունը։ Եթե կազմակերպությունը գործունեություն է ծավալու և՛ Երևան քաղաքում, և՛ Երևան քաղաքից դուրս, կիրառելի՞ է արդյոք այս դրույթը։ Մեր ունեցած տեղեկություններով Ձեր կողմից այն մեկնաբանվում է հիմնական գործունեության վայրով, սակայն անհասկանալի է նաև հիմնական գործունեության վայրի բնորոշումը և արդյո՞ք այս պահանջը կվերաբերի միայն հիմնական գործունեության վայրի աշխատակիցների աշխատավարձի վճարմանը, թե բոլոր աշխատակիցներին։