Թռչնամսի ներմուծման քվոտա 2

ՀՀ տարածք ներմուծվող թռչնամսի նկատմամբ սակագնային քվոտա կիրառելու մասին

Մինչև 31.12.22թ. սակագնային քվոտա է սահմանվել «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգի կիրառմամբ ՀՀ տարածք ներմուծող թռչնամսի վրա (4000 տոննա): Սույն որոշմամբ նախատեսված սակագնային քվոտայի կիրառմամբ ներկրված ապրանքների օգտագործումը թույլատրվում է բացառապես ՀՀ տարածքում մսամթերքի արտադրության համար:

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=161223