Բրձի ներմուծում առանց մաքսատուրքի

Բրնձի առանձին տեսակների ներմուծումը մաքսատուրքի 0 տոկոս դրույքաչափով

2022 թվականի ընթացքում Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության ծագում ունեցող երկարահատիկ բրնձի առանձին տեսակների (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 1006 30 670 1 և 1006 30 980 1) ներմուծումը Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետությունից թույլատրվում է 0 տոկոս ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափի կիրառման պայմանով` 400 տոննայից ոչ ավելի ծավալով` լիցենզիայի առկայության դեպքում:

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=161227