Առևտրի օբյեկտներին ներկայացվող նոր պահանջ

Առևտրի օբյեկտներին և  առևտրի իրականացման վայրերին ներկայացվող նոր պահանջի սահմանում

200 քառ. մետրից ավելի մակերես ունեցող առևտրի օբյեկտներում, առևտրի իրականացման վայրերում կաթնային յուղի (կաթնային ճարպի) փոխարինիչով կաթնամթերքը պետք է ապահովված լինի առանձնացված սպառողական դարակաշարով (հատվածով) և հատուկ տեսակի նշումով: Սահմանված պահանջի խախտումը առաջացնում է վարչական պատասխանատվություն:

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=160930

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=160928