Category: Օրենսդրական

Գործուղման ծախսերի չափերի և հաշվարկման կարգի փոփոխություններ նվազել է հյուրանոցային ծառայությունների հիմնավորող փաստաթղթերի չներկայացման դեպքում գործուղվողին փոխհատուցման նորմատիվի չափը, սահմանված 70 տոկոսից դառնալով 60...

Read More

ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՔՎՈՏԱՅԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄ 2022 թվականի ընթացքում «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգի կիրառմամբ ՀՀ տարածք ներմուծվող առանձին տեսակի...

Read More

Բրնձի առանձին տեսակների ներմուծումը մաքսատուրքի տոկոս դրույքաչափով 2022 թվականի ընթացքում Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետության ծագում ունեցող երկարահատիկ բրնձի առանձին տեսակների (ԵԱՏՄ ԱՏԳ ԱԱ 1006 30 670 1 և 1006 30 980 1) ներմուծումը Վիետնամի Սոցիալիստական Հանրապետությունից թույլատրվում է 0 տոկոս ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափի կիրառման պայմանով` 400 տոննայից ոչ ավելի ծավալով` լիցենզիայի առկայության դեպքում: https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=161227

Read More

ՀՀ տարածք ներմուծվող թռչնամսի նկատմամբ սակագնային քվոտա կիրառելու մասին Մինչև 31.12.22թ. սակագնային քվոտա է սահմանվել «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգի կիրառմամբ ՀՀ տարածք...

Read More

ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐ ԵՎ ԲՈՒԿԼԵՏՆԵՐ ՊԵԿ-ը պատրաստել է իրազեկման թերթիկներ և բուկլետներ ԵԱՏՄ անդամ պետություններից անձնական օգտագործման ապրանքների տեղափոխման և օտարերկրացիների կողմից Հայաստանում ձեռներեցությամբ զբաղվելու...

Read More